VELİ GİRİŞİ
Akıl ve Zeka Atölyesi

Akıl ve Zeka Atölyesi

Bu atölyede geleceğin dünyasında söz sahibi olacak 21. YY öğrencilerinin analitik düşünme ve problem çözme yetilerinin güçlendirilmesine yönelik bir müfredat oluşturulmuştur.

Yapılan araştırmalarda Oyun temelli gelişim programlarının daha kalıcı izli öğrenmeler gerçekleştirildiği görülmüştür.

Bu kalıcı izli öğrenmelerin eğlence ile harmanlandığı, analitik düşünme ve problem çözme, sorunla karşılaşıldığında strateji geliştirme, alternatif çözüm süreçlerinin farkına varma; parçadan bütüne, bütünden parçaya ulaşma, sosyal ortamlarda kendinden farklı düşünenlerin olacağını fark etme ve çevresindeki nesnelerin, durumların olayların farkına varma, iş birlikçi öğrenme gibi birçok kazanımın verildiği atölyedir.