VELİ GİRİŞİ
Spor ve Motopedi

Spor ve Motopedi

  

Tüm öğrencilerimizin,

  • Fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini, hareket, denge, motor koordinasyon çalışmaları ile optimum beden kontrolü sağlamalarını, özgüven geliştirmelerini ve başarıları grafiklerini arttırmalarını hedeflerken; bunun içinde her gün yapılan beden eğitimi derslerinde,
  • Oyun ve fiziksel etkinlikler yolu ile hayat boyu kullanacakları temel hareketler için bir alt yapı oluştururlar.
  • Etkinlik süresince hareket ile ilgili temel kavramları öğrenirler.
  • Aktif ve sağlıklı yaşam becerileri edinirler.
  • Küçük ve büyük kas gruplarının gelişimi ve güçlenmesi sayesinde akademik eğitimlerinde pozitif gelişme gösterirler.
  • Büyük şehir yaşamı içinde hareket imkânı bulamazlar; bu çalışmalar sayesinde yaşlarının ihtiyacı olan hareketleri sistematik olarak yapma/geliştirme fırsatı elde ederler.
  • Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı edinirler.
  • Yaşıtlarıyla sosyalleşme ve uyum içerisinde hareket etme becerisi kazanmalıdırlar.
  • Tüm spor dallarına temel oluşturacak bir hareket zenginliği kazanırlar