VELİ GİRİŞİ
Teknopedagoji

Teknopedagoji

Boğaziçi Amerikan Okullarında alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknoloji bilgisinin birleşimiyle meydana gelen Teknopedagoji donanımlı öğretmenler ile teknopedagojik yaklaşım içeriği uygulanır.

Teknopedagoji, teknolojinin aktif kullanıldığı ders işleme metodu olarakta tanımlayabiliriz. Derslerimiz çocuğun doğasına uygun teknolojik materyellerle donatılı içerik bilgisiyle işlenir ve ölçme değerlendirmeler yapılır.