VELİ GİRİŞİ
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini
buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle
seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak
çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi
böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle
yükümlüdür.

Felsefemiz: “Doğru işe doğru insan” Personel seçiminde objektiflik esastır. Görev
tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler
yapılır.

İnsan Kaynakları Bölümü’ne gelen CV’ler, Yönetim tarafından güncellenen CV Bankası
bünyesinde takip edilir. Kurumumuz için yapılan başvuruların gizliliği esastır. Gerekli
inceleme ve sınıflandırmalar yapıldıktan sonra ilgili bölüm yöneticilerinin katıldığı seri
mülakatlar yapılır.