Neden Biz

Neden Biz?

 • Bilim Temelli Eğitim
 • Yabancı dilde üstün başarı
 • Sorgulamaya dayalı öğrenci merkezli eğitim
 • Nitelikli Değerler eğitimi
 • İnovasyon ve Bilişim teknolojileri eğitimi
 • Disiplinler arası işbirliği
 • Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık
 • Yenilikçi anlayış ile programların yürütülmesi
 • Yetenek gelişimine yönelik kulüp çalışmaları
 • Bireysel özelliklere uygun ek ders çalışmaları
 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim
 • Her sınıfta zorunlu Satranç Kulübü
 • Her gün sabah kulüp çalışmaları
 • Hafta içi konu pekiştirme amaçlı yaprak ödev, hafta sonu tüm dersler ödevi
 • Cumartesi 10.00 – 16.00 saatleri aras ında ek dersler, yabancı dil, sosyal, sportif, sanatsal çalışmalar,
 • Öğrenci takibi Okul Veli Bilgilendirme sistemi ile elektronik ortamda yürütülür.