VELİ GİRİŞİ
Ortaokul

Ortaokul

Öğrencilerimiz, ortaokulumuzda, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözmeye, deneye, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim
görürler. İki dilli ortamda, bilgi ile donanmış, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, özgüveni yüksek, üretken ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak
yetişirler.