VELİ GİRİŞİ
Sınav XS

Sınav XS

Sınav XS Öğrencilerimizin Liselere Giriş Sınavında başarılı olabilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte hazırladığımız sistemin ismidir. Okulumuzda 5. sınıftan itibaren 8. sınıfta girecekleri LGS hazırlık çalışmaları başlar. Bu çalışmaların temelinde tam öğrenme modeli vardır. Alt bilgi tam olarak kazanılmadan üst bilgiye geçilmez. 5. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz her hafta deneme sınavı olur ve etüt, birebir çalışmalarımız buradan çıkacak sonuçlara göre şekillenir. Deneme sınavlarıyla amacımız öğrencilerimizi yarıştırmak değil, öğrenme eksiklerini sürekli gözlemleyerek süreci iyileştirmektir.

Bol Doküman
Uzman kadro
Birebir ve Etüt çalışmaları
Dikkat Çalışmaları
Hızlı okuma ve Anlama çalışmaları
Kamp çalışmaları
Sınav koçluğu

5. Sınıftan itibaren başlayan LGS hazırlık programımız 8. Sınıftan itibaren tam anlamıyla LGS hazırlık formatına bürünerek tamamen sınav odaklı, her daim kamp havasında geçen, üst düzey öğretmenlerle üst düzey akademik bilginin verildiği bir yapıda ilerler. 7. ve 8. sınıflarımız Cumartesi günleri sabit olarak LGS hazırlık derslerine devam eder. 8. Sınıflarımız Eğitim –Öğretim yılına erken başlatılarak konularımız Mart ayı itibariyle tamamlanır ve sınava kadar eksik konulara ve sınav pratiğine odaklanılır.