VELİ GİRİŞİ
Steam Lab

Steam Lab

Değerli Velilerimiz ve Çocuklarımız

Yenilenmiş, Tazelenmiş, Dünyaca Kabul Gören Programımız

Sistemimiz sürekli en çok kabul gören sistemler içinde yer almakta ve çok geniş kapsamda takdir görmektedir. Bu başarıyı, sürekli yenilikçi, araştırmacı, bir şekilde yeni teknolojilerin kullanılması, detaylı ve hassas çalışmadan ödün vermeyerek gerçekleştirmekteyiz.

Boğaziçi Extra Smart (Boğaziçi-XS) programımız kapsamındaki STEAM ağırlıklı eğitim modelimizde uyguladığımız ve kullandığımız metot ve ürünler dünyada konusunda en popüler olanlarıdır.

Eğitim teknolojilerinde en son teknolojileri uygulamaya devam ediyoruz ve sürekli sistemimizin fonksiyon ve etkileşimini geliştirmek için araştırmalar yapıyoruz. Başka bir ifadeyle sistemimiz her geçen gün daha da etkin ve güncel oluyor. Örneğin günümüzde, pek çok kişi Arttırılmış Gerçeklik (AR-Augmented Reality) terimini duymadan biz Arttırılmış Gerçeklik fonksiyonunu sistemimize entegre ettik.

Yeni Ufuklar

Müfredata ilave olarak, anaokulu, ilk ve orta öğretimine pek çok STEAM içeriğini ekledik. Böylece çocuklar daha ilk çağlarından itibaren bu programla tanışıp, eğitim süresince eğlenceli bir şekilde bu konuları doğal olarak anlayarak içselleştirecekler.

STEAM programımızın erken yaş gruplarındaki çocuklarda verimli bir şekilde uygulanmasının diğerler yaş gruplarında olduğu gibi uzun süreli bir başarı hikâyesi olacağını şimdiden göstermektedir. Bu nedenle erken yaş STEAM programımızı uygulamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Programa yeni içerikler ilavesiyle genç beyinlere keşfedecekleri yeni konular sunuyoruz.

En Son Teknolojilerle Zenginleşmiş İçeriklerimiz

“Her yeni ileri teknoloji sihirden farksızdır.” – Arthur C. Clarke

Etrafındaki dünyayı keşfeden, reaksiyon gösteren ve etkileşim kuran bir çocuğun öğrenim açısından sihir her yerdedir. İster AR kullansın veya bir şişede kasırga oluştursun, teknoloji ve sihir çocukların hayal gücüyle iç içe geçmiştir.

Bu kapsamda Bilişim Teknolojileri, Mekatronik, Robot ve Programlama, Uzay Bilimleri gibi anahtar konularda en son yöntem ve araçları kullanmaktayız. Bu konuda ödün vermeden konusunda Dünya markası lider firmalarla işbirlikleri yürütmekte ve akademik destekler almaktayız.

Trendlerden bir Adım İlerideyiz

Amaçlarımızdan birisi çocuklara en iyi ve günceli sunabilmek. Bu kapsamda fiziksel dünya ile Arttırılmış Gerçeklik gibi sanal dünyayı eğitim sistemimizde birleştirerek büyük bir adım attık.

Akıllı cihazların kullanımındaki artışla çocuklarda kaçınılmaz bir biçimde alışkanlıklarını ve oyun tarzlarını değiştirmekteler. Benzer biçimde biz de onlara bu cihazları eğitim sisteminin bir parçası olarak nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Bu cihazları programlayarak, uygulamalar geliştirerek problem çözüp, yaratıcıklarıyla yenilikler geliştirebilecekler. Çok çeşitli özel uygulamalar ve daha fazla teknolojilerle geniş çaplı akıllı eğitim sistemimizi geliştirmek için inanılmaz kaynak ayırmakta ve bu konuya odaklanmaktayız.

S.T.E.A.M. – Bir Sözcükten Çok Daha Fazlası

Daha günümüzdeki ismine kavuşmadan önce de eğitim programımızın şekillenmesini sağlayan eğitimcilerimiz ve kullandığımız metotlar Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Arts & Creativity (Sanat ve Yaratıcılık) ve Maths (Matematik) bütünleşmesini desteklemekteydi. Fikir ve yenilikçilikte 20 yıldan daha fazladır trendlerin önündeyiz.

STEAM’in bileşenleri daima programımızda olmasına rağmen, gelecek yıllarda daha da odaklanmış olarak bu konuya destek verecek altyapımıza yeni, en üst düzeyde ve yoğun yatırımlarla yenilikçi programımızı çocuklarımızın gelişim ve eğitimi için sunacağız.

Çocuklarımızın Zihinleri İçin

Boğaziçi American Schools öncelikli olarak S.T.E.A.M prensipleriyle çocukların yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olacak programlar sunmaktadır.

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat & yaratıcılık ve matematik temel prensiplerini derslerimize katarak S.T.E.A.M programını modern eğitimin gelişimdeki temel yapı taşı olarak kullanmaktayız. Erken S.T.E.A.M programının uygulanmasındaki yenilikçi anlayışımız ve S.T.E.A.M’ in bütünüyle önünde olmayı devam ettirmekten onur duymaktayız.

Yüksek kaliteli zihin gelişimini teşvik eden eğitim metotlarını üretmeye ve bunlarla sürekli yenilikler getirmeye devam etmekteyiz.

Boğaziçi-XS Programımızın Dörtlü Düşünce Prensibi

Hayal Gücü, Yaratıcılık, İlham Gücü ve Eğlence STEAM öğrenim sistemimizi oluşturan 4 ana prensiptir. Bunlar aynı zamanda ekibimizin içinde bulunan eğitim programımızın tasarımı aşamalarında yer alan karakteristiklerimizi temsil etmektedir. Bunlar her değerli genç zihne aşılanacak sağlıklı zihin gelişiminin temel bileşenleridir:

Hayal gücüne sahip bir zihinle, dünyayı ne olduğunu ve ne olabileceğini görebiliriz;

İlham gücüyle, yeni ufukları keşfetmek ve zorluklarla mücadele edecek cesarete sahibizdir;

Yaratıcı bir zihinle, hayatın zorluklarının üstesinden gelecek yenilikçi çözümleri geliştirebiliriz;

Eğlenceli bir zihinle, her gün harikalarla dolu dünyamızın tadını çıkarır ve onu takdir ederiz.

Genç Zihinler İçin

Yönetsel beyin fonksiyonunun gelişimi çocukların hayat boyu öğrenme ve bilgi işleme kabiliyetlerini etkileyen onların eğitimi açısından kritiktir. Eğitimde kullandığımız araç ve gereçler, ileri uygulamalı bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve yaratıcılık ve matematiğin kolay kullanımıyla, bizi başarılı düşünürler (mantık, çıkarım, analiz ve hayal gücü) yapan yüksek beyin aktivitelerini ateşler ve gerçekleştirir.

Böylece çocukların “Başka ne yapabilir?” basit sorusu ister mekanik, kimyasal veya sanatsal olsun programımız değişik uygulamaları ve uyarlamalarını düşündürerek çocukların tekrar ilham almalarını sağlar.

Uygulamalı bilime dayalı pratik kazandıran, eğlenceli aktiviteler sınıflardaki başarıların kayda değer artışıyla sonuçlanan bilimsel prensipler ve teorilerin daha iyi kavranmasını sağlar.

Okulumuzda  Özel Stem laboratuvarında gerçekleştirilen Stem Eğitimi anaokulundan başlayarak tüm kademlerimizde verilen bir eğitimdir ve tüm disiplinleri kapsar.

Disipilinler arasılık söz konusudur. Öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme, becerilerini geliştirirken, hayal dünyalarına ve yaratıcılıklarına hizmet eder.

STEM eğitimlerinin amaçları arasında öğrencilerin enerjisini ve ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde yönlendirmek ve öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak, çeşitli ortamlarda yer almasına fırsatlar yaratmak yer alır.

STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak  ve anaokulundan üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir.